KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ SIVUSTOA HYVÄKSYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ SIVUSTOA.

Sivustolla on linkkejä muihin sivustoihin, jotka ovat myös Toshiba Groupin ylläpitämiä. Linkitettyjen sivustojen käyttöön sovelletaan myös niiden omia käyttöehtoja. Jos nämä käyttöehdot ovat ristiriidassa linkitetyn sivuston käyttöehtojen kanssa, sovelletaan linkitetyn sivuston käyttöön sen omia käyttöehtoja.

Sivuston sisältö
Sivustolla julkaistu materiaali sekä linkitettyjen sivustojen suoraan ja epäsuoraan saatavissa oleva materiaali tarjotaan sellaisenaan ilman minkäänlaisia nimenomaisesti mainittuja tai muuten sisällöstä johtuvia takuita, mukaan lukien sellaiset takuut, jotka koskevat myyntikelpoisuutta, tiettyyn tarkoitukseen sopivuutta, omistusoikeutta ja oikeuksien loukkaamattomuutta. Emme takaa, että materiaali olisi virheetöntä, että siinä ei olisi viruksia tai että siinä ei olisi halventavaa, loukkaavaa tai muuta vahingollista sisältöä. Sivuston julkaisuissa voi olla myös teknisiä epätarkkuuksia ja typografisia virheitä, jotka Toshiba korjaa oman harkintansa mukaan sitä mukaa, kun niitä löytyy. Myös julkaisujen paperiversioiden sisältämiin tietoihin tehdään toisinaan muutoksia. Nämä korjaukset ja muutokset voidaan sisällyttää sivuston materiaaliin jo aiemmin tai vasta myöhemmin.

Kolmansien osapuolten sivustoille johtavat linkit
Emme pidä yllä linkitetyillä sivustoilla olevaa materiaalia emmekä ole vastuussa niiden sisällöstä. Linkitettyjen sivustojen tai kolmannen osapuolen tuotteiden tai palvelujen mainitseminen nimeltä ei tarkoita sitä, että hyväksymme ne.

Korvausvastuu
Kaikki korvausvastuuasiat, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti tämän verkkosivuston käyttöön, ratkaistaan sovellettavien säännösten mukaisesti, jos asiaan liittyy kuolemantapaus, henkilövahinkoja ja/tai vahinkoja, joihin sovelletaan jotain tuotevastuulakia tai joissa korvausvastuumme johtuu tahallisesta toiminnasta, törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta harhaanjohtamisesta. Muissa tapauksissa korvausvastuumme rajataan seuraavasti:
Me tai tytäryhtiömme, työntekijämme, edustajamme tai toimittajamme emme missään olosuhteissa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, oheis-, erityisistä, rangaistuksenluonteisista, välillisistä tai muista vahingoista (liikevoiton ja liikevaihdon menetykset ja muut vastaavat taloudelliset menetykset mukaan lukien), jotka aiheutuvat tällä sivustolla tai linkitetyillä sivustoilla olevan materiaalin käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää sitä, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenvastaiseen toimintaan tai johonkin muuhun seikkaan, paitsi jos vahinko johtuu sopimuksen noudattamisen kannalta olennaisten sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä. Tällöin korvausvastuumme rajoittuu tyypillisiin ja ennakoitaviin vahinkoihin.

Henkilökohtainen käyttö ja immateriaalioikeudet
Sitoudut käyttämään sivustoa vain laillisiin tarkoituksiin. Voit ladata yhden kopion sivuston sisältämistä tiedoista yhdelle tietokoneelle henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten. Et saa kopioida, käyttää, muuttaa, lähettää, jakaa, muuntaa lähdekoodiksi tai muulla tavalla hyödyntää tällä sivustolla olevia tekijänoikeuksien alaisia tai yksinoikeudellisia materiaaleja muuten kuin niiden omistajien sallimalla tavalla. Sivustolta ladattavissa olevien ohjelmistojen käyttöä säätelevät ohjelmiston mukana toimitetun tai siihen sisältyvän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Kaikki tavaramerkit, palvelumerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta, ja niiden luvaton käyttö on ankarasti kielletty.

Alueellinen sisältö
Tällä sivustolla on luetteloita monista eri Toshiban tuotteita, ja siksi sivustolla voi olla viittauksia tai ristiviittauksia tuotteisiin ja palveluihin, jotka eivät ole (helposti) saatavilla jossakin tietyssä maassa. Tällaiset viittaukset eivät tarkoita sitä, että Toshiba aikoo markkinoida kyseisiä tuotteita tai palveluita jossakin tietyssä maassa.

Yleistä
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Saksan lainsäädäntöä.