Tietosuojakäytäntö

1. Henkilötietojen keräämisestä

1.1. Seuraavassa kerrotaan henkilötietojen keräämisestä tapauksissa, joissa asiakkaan, luvanvaraisen yritystoiminnan harjoittajan, toimittajan, liikekumppanin tai muun sopimuspuolen työsopimus päättyy (esimerkiksi hakemusprosessin tai työsuhteen osana), sekä henkilötietojen keräämisestä verkkosivuamme käytettäessä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia henkilökohtaisesti sinuun yhdistettävissä olevia tietoja, kuten nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitteita ja käyttöhistoriaa. 

1,2. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 4 artiklan kohdan 7 ja jäsenmaiden muiden kansallisten tietosuojalakien sekä muun tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti vastuullinen osapuoli on 

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH.
Johto: Toshiyasu Takahashi, Michael Becker
Carl-Schurz-Straße 7
D - 41460 Neuss

Puh. +49 2131 1245-0
Faksi +49 2131 1245-402
Sähköposti: info@toshibatec.eu

Tietosuojavastaavamme ja/tai -koordinaattorimme yhteystiedot ovat: 

Data Protection Officer                
Mr Stephan Sedlmair                            
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH        
Vogelsanger Weg 6                    
40470 Düsseldorf                                           
Puh. +49 172 516 40 59                                      
Sähköposti: sedlmair@de.tuv.com                         

Data Protection Coordinator 
Ms Julia de Boer
Legal Counsel
Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss
Puh. 02131 1245-203
Sähköposti: Dataprotection@toshibatec-tgis.com


1,3. Kun otat meihin yhteyttä postitse, puhelimitse, sähköpostitse tai lomakkeella, tallennamme antamasi tiedot (kuten sähköpostiosoitteen, nimen ja puhelinnumeron) kysymyksiisi vastaamista varten. Poistamme tähän tarkoitukseen keräämämme tiedot, kun niiden tallentaminen ei ole enää tarpeen, tai rajoitamme sen käsittelyä, jos lainsäädäntö vaatii tietojen säilyttämistä. Lisäksi keräämme ja käytämme rekisteröityjen henkilöiden ja verkkosivustomme käyttäjien henkilötietoja (muun muassa toimivan sivuston tarjoamista varten) vain sen verran kuin sisältömme, palvelumme tai sopimusvelvoitteemme sitä edellyttävät. Yleensä rekisteröityjen henkilöiden ja verkkosivustomme käyttäjien henkilötietojen keräys ja käyttö voidaan aloittaa vasta, kun kukin käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. Tästä ovat poikkeuksena tapaukset, joissa etukäteistä suostumusta ei voida käytännön syistä hankkia ja/tai lainsäädäntö sallii tietojen käsittelyn. 

1,4. Jos aiomme käyttää alihankkijoiden palveluja sisältömme yksittäisissä osissa tai hyödyntää tietojasi markkinoinnissa, annamme sinulle näistä prosesseista tarkat tiedot. Samalla kerromme ennalta määritellyt perusteet sille, kuinka kauan tietoja säilytetään. 

2. Sinun oikeutesi – oikeudelliset perusteet 

2,1. Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietoihin, jotka olet luovuttanut meille: 
– oikeus tarkastella niitä
– oikeus oikaista niitä ja poistaa ne
– oikeus rajoittaa niiden käsittelyä
– oikeus vastustaa niiden käsittelyä
– oikeus siirtää niitä.

2,2. Sinulla on myös oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelystä valitus tietosuojaa valvovalle viranomaiselle. 

2,3. Oikeudelliset perusteet tilanteisiin, joissa hankimme rekisteröidyn henkilön suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, annetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdassa 1 a. Oikeudelliset perusteet tilanteisiin, joissa käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme sellaisen sopimuksen velvoitteet, jossa rekisteröity henkilö on sopimuspuolena, annetaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdassa 1 b. Sama pätee myös tilanteisiin, joissa tietoja pitää käsitellä sopimusta edeltäviä toimenpiteitä varten. Oikeudelliset perusteet tilanteisiin, joissa yhtiötä koskevien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä, annetaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdassa 1 c. Oikeudelliset perusteet tilanteisiin, joissa henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn henkilön tai jonkun muun luonnollisen henkilön elintärkeän edun suojaamiseksi, annetaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdassa 1 d. Oikeudelliset perusteet tilanteisiin, joissa henkilötietojen käsittely on tarpeen yhtiön tai kolmannen osapuolen legitiimin edun suojaamiseksi eivätkä rekisteröidyn henkilön edut tai perusoikeudet ja -vapaudet mene tämän oikeuden edelle, annetaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdassa 1 f.

3. Henkilötietojen kerääminen verkkosivuston käyttäjiltä

3,1. Jos verkkosivustoa käytetään pelkästään selailuun eli rekisteröitymättä tai muuten tietoja meille antamatta, keräämme vain ne henkilötiedot, jotka selaimesi lähettää palvelimellemme. Jos haluat käyttää verkkosivustoamme, keräämme teknisistä syistä seuraavat tiedot, joita tarvitaan, jotta pystymme pitämään verkkosivuston saatavilla sekä vakaana ja turvallisena (oikeudelliset perusteet tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdassa 1 f): 
– IP-osoite
– pyynnön päivämäärä ja aika
– aikaero suhteessa koordinoituun yleisaikaan (UTC-aika)
– pyynnön sisältö (tietty sivu)
– käytön status / HTTP:n statuskoodi
– välitetty tietomäärä
– pääsyä pyytävä verkkosivusto
– selain
– käyttöjärjestelmä ja sen rajapinta
– selainohjelmiston kieli ja versio

3,2. Edellä mainittujen tietojen tallentamisen lisäksi tietokoneellesi tallentuu evästeitä, kun käytät verkkosivustoamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttämäsi selaimen kautta kiintolevyllesi ja joiden kautta evästeet asettanut sivusto (tässä tapauksessa meidän sivustomme) saa tiettyjä tietoja. Evästeet eivät pysty käynnistämään tietokoneellasi ohjelmia tai tartuttamaan siihen viruksia. Evästeet tekevät internetin selailusta käyttäjäystävällisempää ja tehokkaampaa. 

3,3. Evästeiden käyttö 
3.3.1. Tällä verkkosivustolla käytetään seuraavanlaisia evästeitä, joiden käyttöala ja toiminta selitetään seuraavassa: 
– väliaikaiset evästeet (ks. 3.3.2.)
– pysyvät evästeet (ks. 3.3.3.)

3.3.2. Väliaikaiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimen. Näitä ovat erityisesti istuntokohtaiset evästeet. Ne tallentavat niin sanotun istuntotunnuksen, jolla selaimestasi tulevat eri pyynnöt kohdistetaan samaan istuntoon. Näin tietokoneesi pystytään tunnistamaan, kun palaat sivustollemme. Istuntokohtaiset evästeet poistetaan, kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen.

3.3.3. Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua, mutta aika vaihtelee evästeen mukaan. Voit poistaa evästeet selaimesi tietoturva-asetuksista milloin tahansa. 

3.3.4. Voit valita itse selaimesi asetukset ja esimerkiksi estää selainta hyväksymästä kolmansien osapuolten evästeitä tai mitään evästeitä. Ota kuitenkin huomioon, ettet silloin välttämättä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston ominaisuuksia. 

3,5. Kaikki tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Jos tiedot kerätään verkkosivusto käytön mahdollistamiseksi, ne poistetaan, kun sivuston käyttökerta päättyy. 

3,6. Jos tiedot tallennetaan lokitiedostoihin, tiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua. Tietoja voidaan säilyttää pidempäänkin. Tietojen kerääminen sivuston käytön mahdollistamiseksi ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on tärkeää verkkosivuston toiminnan kannalta. Siksi käyttäjällä ei ole vastustusoikeutta.

4. Verkkosivuston muut ominaisuudet ja sisällöt – ulkoiset palveluntarjoajat

4,1. Sen lisäksi, että verkkosivustoamme voi käyttää pelkkään selailuun, tarjoamme erilaisia palveluja, joista saatat olla kiinnostunut. Niiden käyttö edellyttää yleensä muiden henkilötietojen luovuttamista, sillä tarjoamme palvelun niiden avulla. Tietojen käsittelyyn pätevät edellä mainitut periaatteet. 

4,2. Joissakin tapauksissa käytämme tietojesi käsittelyyn ulkoisia palveluntarjoajia. Olemme valinneet ne tehtävään huolellisesti, ne ovat sitoutuneet ohjeisiimme, ja tarkistamme niiden toiminnan säännöllisesti. 

4,3. Kun palveluntarjoajiemme tai kumppaniemme pääkonttori sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella, annamme sinulle tiedot tilanteesta. 

5. Kun haluat estää tietojesi käsittelyn tai peruuttaa suostumuksesi

5,1. Jos olet antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, voit muuttaa suostumustasi tai peruuttaa sen kokonaan milloin tahansa syytä kertomatta. Voit lähettää tiedon suostumuksesi peruuttamisesta meille (ks. kohta 1.2. – Vastuullinen osapuoli) postitse, sähköpostitse, faksilla tai siinä muodossa, jolla ilmoitit suostumuksestasi. Näissä tilanteissa ei peritä lisämaksuja lukuun ottamatta senhetkisten perustariffien mukaisia posti- tai lähetysmaksuja. Suostumuksen peruuttaminen vaikuttaa oikeuteemme käsitellä henkilötietojasi siitä lähtien, kun olet lähettänyt sen meille. 

5,2. Kun perustelemme henkilötietojesi käsittelyä etujen tasapainolla, voit ilmoittaa vastustavasi käsittelyä. Tämä pätee erityisesti silloin, kun meidän ei tarvitse käsitellä tietojasi siksi, että olemme tehneet kanssasi siihen velvoittavan sopimuksen. Mainitsemme tästä mahdollisuudesta myös seuraavien verkkosivuston käyttötapojen kohdalla kunkin käyttötarkoituksen kuvauksessa. Kun ilmoitat vastustavasi henkilötietojesi käsittelyä, pyydämme sinua perustelemaan, miksi meidän ei olisi pitänyt käsitellä tietojasi toteutuneella tavalla. Jos vastustat tietojesi käsittelyä ja esität sille syyt, tutkimme tilanteen ja muutamme tietojen käsittelytapaa tai esitämme sinulle pakottavat syyt, joiden vuoksi käsittelyä jatketaan. 

5,3. Voit tietysti milloin tahansa ilmoittaa, että vastustat henkilötietojesi käyttöä markkinointiin ja tietojen analysointiin. Voit kertoa tästä meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen werbung@toshibatec-tgis.com.

6. Google Analytics -palvelun käyttö

6,1. Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (”Google”). Google Analytics käyttää niin sanottuja evästeitä eli tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneellesi ja joilla voidaan analysoida toimintaasi verkkosivustolla. Evästeen tallentamat tiedot siitä, miten olet käyttänyt verkkosivustoa, siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Verkkosivustollamme on kuitenkin otettu käyttöön IP-osoitteiden anonymisointi, joten Google lyhentää IP-osoitteesi etukäteen Euroopan unionin jäsenmaissa ja muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimeen Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta verkkosivuston käytön arviointiin, raporttien laatimiseen verkkosivuston käytöstä ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivustoon ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. 

6,2. Google Analyticsin osana Google Analytics -palvelua selvittämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. 

6,3. Voit estää evästeiden tallentumisen selaimesi asetuksista. Ota kuitenkin huomioon, ettet silloin välttämättä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston ominaisuuksia. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeen antamia verkkosivuston käyttöä koskevia tietoja (mukaan lukien IP-osoitettasi) lataamalla ja asentamalla seuraavan selainlaajennuksen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6,4. Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä laajennuksella ”_anonymizeIp()”. Tällöin IP-osoitteet käsitellään lyhennettyinä eikä suoraan henkilöön yhdistäminen ole mahdollista. Jos sinut voidaan yksilöidä kerättyjen tietojen perusteella, yksilöivät tiedot jätetään heti pois ja henkilötiedot poistetaan välittömästi. 

6,5. Käyttämällä Google Analytics -palvelua analysoimme verkkosivustomme käyttöä ja kehitämme sivustoa säännöllisesti. Tilastojen avulla pystymme parantamaan palvelujamme ja tekemään niistä käyttäjille kiinnostavampia. Niissä poikkeustapauksissa, joissa henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin, Google on sitoutunut EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield ‑sopimukseen: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Oikeudelliset perusteet Google Analytics -palvelun käyttöön annetaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa kohdassa 1 f.

6,6. Tietoa palveluja tarjoavista kolmansista osapuolista: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Palveluehdot: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, yleiskatsaukset henkilötietojen suojaukseen: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html ja tietosuojaan: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy. 

7. Google Maps -integrointi

7,1. Käytämme verkkosivustollamme Google Maps -palvelua. Tämä mahdollistaa interaktiivisten karttojen esittämisen suoraan verkkosivustolla ja karttaominaisuuden kätevän käytön.

7,2. Verkkosivustoa käyttäessäsi Google saa tiedon, että olet käynyt kyseisellä verkkosivuston alasivulla. Lisäksi Google saa tämän selosteen kohdassa 3 mainitut tiedot. Tiedot siirretään riippumatta siitä, oletko kirjautuneena Googlen tarjoamaan tiliin tai onko sinulla käyttäjätiliä. Jos olet kirjautunut sisään Googlen kautta, tiedot kohdennetaan suoraan omaan tiliisi. Jos et halua, että nämä tiedot yhdistetään Google-profiiliisi, sinun pitää kirjautua ulos ennen kuin aktivoit painikkeen. Google tallentaa tietosi käyttäjäprofiileina ja käyttää niitä mainontaan, markkinatutkimuksiin ja/tai räätälöityjen verkkosivustojen suunnitteluun. Tällaista analysointia käytetään erityisesti (myös kirjautumattomien käyttäjien tapauksessa) tarvelähtöiseen mainontaan ja silloin, kun toiminnastasi verkkosivustollamme halutaan kertoa muille sosiaalisen verkoston käyttäjille. Sinulla on oikeus vastustaa tällaisten käyttäjäprofiilien luomista, ja tällöin sinun pitää ottaa yhteyttä Googleen.

7,3. Laajennuksen tarjoajan omassa tietosuojaselosteessa on lisätietoa siitä, mihin tarkoitukseen ja missä laajuudessa se kerää ja käsittelee tietoja. Siitä saat lisätietoa myös yksityisyytesi suojelemista koskevista oikeuksista ja asetusvaihtoehdoista: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Google käsittelee henkilötietoja myös Yhdysvalloissa ja noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield ‑sopimusta: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framwork. 

8. YouTube-videoiden integrointi

8,1. Olemme lisänneet verkkopalveluihimme YouTube-videoita, jotka on tallennettu osoitteeseen http://www.youtube.com ja joita voi käyttää suoraan verkkosivustoltamme. Kaikkia sivustolle upotettuja videoita koskee tehostettu yksityisyydensuoja, mikä tarkoittaa, ettei sinusta YouTube-käyttäjänä lähetetä mitään tietoja, jos et käynnistä videoita. Kappaleessa 2 mainitut tiedot siirretään vasta käynnistettyäsi videon. Emme pysty vaikuttamaan näiden tietojen siirtämiseen.

8,2. Verkkosivustoa käyttäessäsi YouTube saa tiedon, että olet käynyt kyseisellä verkkosivuston alasivulla. Lisäksi YouTube saa tämän selosteen kohdassa 3 mainitut tiedot. Tietoja siirretään riippumatta siitä, oletko kirjautuneena Youtuben tarjoamaan tiliin tai onko sinulla käyttäjätiliä. Jos olet kirjautunut sisään Googlen kautta, tiedot kohdennetaan suoraan omaan tiliisi. Jos et halua, että nämä tiedot yhdistetään YouTube-profiilisi, sinun pitää kirjautua ulos ennen kuin aktivoit painikkeen. Youtube tallentaa tietosi käyttäjäprofiileina ja käyttää niitä mainontaan, markkinatutkimuksiin ja/tai räätälöityjen verkkosivustojen suunnitteluun. Tällaista analysointia käytetään erityisesti (myös kirjautumattomien käyttäjien tapauksessa) tarvelähtöiseen mainontaan ja silloin, kun toiminnastasi verkkosivustollamme halutaan kertoa muille sosiaalisen verkoston käyttäjille. Sinulla on oikeus vastustaa tällaisten käyttäjäprofiilien luomista, ja tällöin sinun pitää ottaa yhteyttä YouTubeen.

8,3. Tietosuojaselosteessa on lisätietoa siitä, mihin tarkoitukseen ja missä laajuudessa tietojasi kerätään ja käsitellään YouTuben kautta. Siitä saat lisätietoa myös yksityisyytesi suojelemista koskevista oikeuksista ja asetusvaihtoehdoista: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Google käsittelee henkilötietoja myös Yhdysvalloissa ja noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield ‑sopimusta: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framwork. 

9. Yhteydenottolomake ja sähköpostiyhteystiedot

9,1. Verkkosivullamme on yhteydenottolomake, jolla voit ottaa meihin yhteyttä sähköisesti. Jos hyödynnät tätä mahdollisuutta, tiedontallennusruutuun antamasi tiedot siirtyvät meille ja me tallennamme ne. Näitä tietoja ovat seuraavat:
Pakolliset kentät: 
– sähköpostiosoite tai puhelinnumero

Vapaaehtoiset: 
– pyynnön tyyppi
– yrityksen nimi
– nimi ja sukunimi

Viestin lähettämishetkellä myös seuraavat tiedot tallentuvat neljän viikon ajaksi:
a) IP-osoite
b) pyynnön lähetyspäivämäärä ja -aika

Tietojen käsittelyä varten pyydämme suostumuksesi tietojen lähettämiseen ja sinut ohjataan tietosuojaselosteeseen. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä viestin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tällöin tallennamme sähköpostiin sisältyvät henkilötiedot. Tässä yhteydessä tietoja ei lähetetä eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään pelkästään kyseistä keskustelua varten.

9,2. Oikeudelliset perusteet tietojen käsittelyyn siinä tapauksessa, että käyttäjä antaa siihen suostumuksensa, annetaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdassa 1 a. Oikeudelliset perusteet sähköpostissa lähetettyjen tietojen käsittelyyn annetaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdassa 1 f. Jos sähköpostitse tai postitse tapahtuvan yhteydenoton tarkoituksena on sopimuksen täytäntöönpano, oikeudelliset lisäperusteet käsittelylle annetaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdassa 1 b.

9.3. Käsittelemme tiedontallennusruudun kautta vastaanotettuja henkilötietoja vain yhteydenottoon liittyvissä tarkoituksissa. Jos yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse, tietojen käsittelyyn sovelletaan myös tarvittavia oikeutettuja etuja. Muut lähettämisen aikana käsitellyt henkilötiedot estävät yhteydenottolomakkeen väärinkäytön ja varmistavat IT-järjestelmiemme tietoturvan.

9,4. Tiedot poistetaan heti kun niitä ei enää tarvita tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Tämä koskee henkilötietoja, jotka on saatu tiedontallennusruudun yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse, jos kyseinen keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu päättyy, jos olosuhteista käy ilmi, että aihe on lopullisesti selvitetty.

9,5. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Ottamalle meihin yhteyttä sähköpostitse käyttäjä voi muuttaa henkilötietojensa tallentamista koskevaa suostumustaan tai peruuttaa sen kokonaan välittömästi milloin tahansa syytä kertomatta. Tällöin keskustelua ei voida jatkaa. Tiedon suostumuksen peruuttamisesta voi lähettää meille postitse, sähköpostitse, faksilla (ks. osoitetiedoista kohta 1.2.) tai siinä muodossa, jolla suostumuksesta ilmoitettiin. Tällöin myös yhteydenottoa varten tallennetut henkilötiedot poistetaan. 

10. Arkaluontoiset tiedot ja Saksan yhdenvertaista kohtelua koskevan lain (AGG) kannalta olennaiset tiedot

Korostamme, että nykyisen tietosuojalainsäädännön ja AGG-lainsäädännön perusteella yhtiömme ei kannusta jakamaan varsinkaan hakuprosessin yhteydessä erityisen arkaluontoista tietoa, kuten valokuvia tai perheasemaa koskevia tietoja, paitsi jos kyseessä on vaikeavammainen henkilö ja jos hakija itse vapaasti haluaa kertoa asian.