Deklaracja ochrony danych osobowych

1. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

1.1 Poniżej przekazujemy Państwu informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych w przypadku zawarcia umowy o pracę, jako klient, firma profesjonalna, dostawca, kontrahent, lub inny partner umowny (np. w ramach ubiegania się o pracę lub trwania stosunku pracy), lub podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe stanowią dane, dzięki którym mogą zostać Państwo zidentyfikowani, takie jak imię i nazwisko, adres, adres email, zachowanie użytkownika w sieci.

1.2. Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) oraz innymi krajowymi przepisy prawa o ochronie danych osobowych w państwach członkowskich jak również innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych jest:


Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Zarząd: Toshiyasu Takahashi, Michael Becker
Carl-Schurz-Straße 7
D - 41460 Neuss

Tel.: +49 2131 1245-0
Fax: +49 2131 1245-402
Email: dataprotection@toshibatec-tgis.com

Można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi:

Data Protection Officer
Pan Stephan Sedlmair
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Vogelsanger Weg 6
40470 Düsseldorf
Tel.: +49 172 516 40 59
Email: sedlmair@de.tuv.com

Data Protection Coordinator
Pani Julia de Boer
Legal Counsel
Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss
Tel.: 02131 1245-203
Email: Dataprotection@toshibatec-tgis.com


1.3. Kontaktując się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, informacje, które Państwo podają (Państwa adres mailowy, imię i nazwisko, oraz numer telefony, w stosownych przypadkach) będą przechowywane przez nas w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania. W przypadku, gdy dalsze przechowywanie danych zgromadzonych w powyższym celu nie będzie konieczne, takie dane są przez nas usuwane lub, w przypadku, gdy obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa, zakres ich przetwarzania jest ograniczany do tego celu. Ponadto gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe osób, których dane dotyczą i użytkowników naszej strony internetowej wyłącznie w celu m. in. zapewnienia działania strony internetowej - w zakresie, w jakim jest to niezbędne w odniesieniu do naszych treści lub usług lub w celu wykonania umowy o współpracy. Dane osobowe osób, których dane dotyczą i użytkowników naszej strony internetowej z zasady mogą być gromadzone i wykorzystywane wyłącznie po uprzednim otrzymaniu zgody użytkowników. Powyższe, w drodze wyjątku, nie dotyczy sytuacji, gdy uprzednia zgoda nie może być udzielona z przyczyn praktycznych i/lub przetwarzanie danych jest dozwolone na mocy przepisów prawa.

1.4. Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z usług podwykonawców w zakresie poszczególnych elementów naszej oferty lub wykorzystywać Państwa dane do celów promocyjnych, będziemy Państwa szczegółowo o tym informować wyodrębniając poszczególne procesy. W takim przypadku wskażemy również kryteria ustalone dla okresu przechowywania.

2. Państwa prawa – Podstawa prawna

2.1. Przysługują Państwu w stosunku do nas następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych:

- prawo dostępu do danych osobowych
- prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- prawo do przeniesienia danych osobowych.

2.2. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wnoszenia skarg dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, którym w Polsce jest  Urząd Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl

2.3. W przypadku, gdy otrzymamy zgodę osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną, na mocy której dane osobowe są przetwarzane jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Powyższe ma również zastosowanie do procedury przetwarzania niezbędnej w celu wdrożenia środków przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu spółka podlega, jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Podstawą prawną przetwarzania niezbędnego do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, jest art. 6 ust. 1 lit d) RODO. Podstawą prawną przetwarzania niezbędnego do celów ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub przez stronę trzecią, które mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

3. Gromadzenie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

3.1. W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie dla celów informacyjnych, tj. gdy nie rejestrują ani nie przekazują nam Państwo informacji, gromadzimy wówczas wyłącznie te z Państwa danych osobowych, które Państwa wyszukiwarka przesyła na nasz serwer. Jeżeli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, wówczas gromadzimy następujące dane, które są nam niezbędne ze względów technicznych, aby mogli Państwo oglądać naszą stronę internetową, oraz w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f) RODO):

- adres IP
- data i godzina zapytania
- różnica stref czasowych w skoordynowanym czasie uniwersalnym (UTC)
- treść zapytania (konkretna strona)
- status dostępu/status kody http
- każda przesłana ilość danych
- strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
- przeglądarka
- system operacyjny i jego interfejs
- język i wersja oprogramowania przeglądarki.

3.2. Oprócz wyżej wymienionych danych pliki cookie są przechowywane na Państwa komputerze podczas korzystania z naszej witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa dysku twardym i przypisywane do przeglądarki, z której Państwo korzystają, i zezwalają stronie, która ustawia plik cookie (w tym przypadku naszej) na otrzymywanie określonych informacji. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one temu, by oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza.


3.3. Używanie plików cookie:

3.3.1. Niniejsza strona wykorzystuje następujące typy plików cookie, których zakres i działanie są wyjaśnione poniżej:

- Tymczasowe pliki cookie (w tym przypadku 3.3.2.)
- Trwałe pliki cookie (w tym przypadku 3.3.3.)

3.3.2. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności plików cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne zapytania z Państwa przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie Państwa komputera po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

3.3.3. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Mogą Państwo usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki w dowolnym momencie.

3.3.4. Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniem i, na przykład, odrzucić akceptację ciasteczek osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej witryny.

3.5. Wszystkie dane są usuwane, gdy tylko nie są już niezbędne dla osiągnięcia celu ich gromadzenia. Jeżeli dane są gromadzone w celu udostępnienia strony internetowej, powyższe ma miejsce w momencie zakończenia sesji.

3.6. Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Dalsze przechowywanie jest możliwe. Gromadzenie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania witryny. W związku z tym nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.

4. Inne funkcje i oferty naszej strony internetowej - zewnętrzni dostawcy usług


4.1. Oprócz korzystania z naszej strony internetowej dla celów czysto informacyjnych, oferujemy różne usługi, z których mogą chcieć Państwo skorzystać. W tym celu zazwyczaj będą Państwo musieli podać inne dane osobowe, których używamy do świadczenia usługi, do których stosuje się wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

4.2. W niektórych przypadkach używamy zewnętrznych dostawców usług do przetwarzania Państwa danych. Zostali oni starannie przez nas wybrani, podlegają naszym poleceniom i regularnym kontrolom.

4.3. Jeżeli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Państwa o tym fakcie.

 

5. Zgłoszenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

5.1. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo ją zmodyfikować lub cofnąć w całości w dowolnym momencie bez podawania przyczyn. Mogą Państwo wysłać do nas takie cofnięcie zgody (zob. Rozdział 1.2 - Strona odpowiedzialna) pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pośrednictwem formularza użytego podczas wydawania deklaracji zgody. W takich przypadkach nie są naliczane dodatkowe koszty, inne niż koszty przesyłki pocztowej lub koszty transferu zgodnie z obowiązującymi podstawowymi taryfami.

Powyższe cofnięcie zgody, po jego wysłaniu do nas, będzie miało wpływ na zasadność przetwarzania Państwa danych osobowych.

5.2. W przypadku, gdy jako podstawę do przetwarzania Państw danych osobowych podajemy kryterium równowagi interesów, mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest dla nas niezbędne w celu wykonania umowy zawartej z Państwem. W przypadku określonych poniżej sposobów korzystania z witryny, będzie to dodatkowo wskazane przez nas przy opisie poniższych celów przetwarzania. Gdy zgłoszą Państwo sprzeciw, poprosimy Państwa o podanie powodów, dla których nie powinniśmy byli przetwarzać Państwa danych w sposób, w jaki miało to miejsce. Gdy zgłoszą Państwo sprzeciw z podaniem powodów, zbadamy sytuację i skorygujemy lub zmienimy sposób przetwarzania danych albo podamy Państwu powody, dla których dalsze przetwarzanie danych jest obowiązkowe.

5.3. Oczywiście mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych i analizy danych w jakimkolwiek czasie. Mogą nas Państwo poinformować o sprzeciwie wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych kontaktując się z nami na poniższe dane kontaktowe: rodo@toshibatec-ttp.com

6. Korzystanie z Google Analytics

6.1. Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę tego, w jaki sposób korzystają Państwo z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na niniejszej stronie, Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innym umawiającym się państwie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostanie skrócony w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta powyższe informacje do oceny tego, w jaki sposób korzystają Państwo z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu.

6.2. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

6.3. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie dokonując odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; należy pamiętać, że mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej witryny. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez plik cookie podczas korzystania przez Państwa z witryny poprzez Google i przetwarzaniu takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6.4. Niniejsza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”. W rezultacie adresy IP są przetwarzane w skróconej formie - bezpośrednie odniesienie osobiste można wykluczyć. Jeśli odwołanie do danych osobowych jest zawarte w danych zgromadzonych na Państwa temat, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

6.5. Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej witryny. Możemy ulepszyć naszą ofertę za pomocą statystyk i sprawić, że będzie ona bardziej odpowiednia dla Państwa, jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, firma Google zobowiązywała się do przestrzegania postanowień dokumentu EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawa prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO.

6.6. Informacje o dostawcach będących osobami trzecimi: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki świadczenia usług: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Ogólne informacje dotyczące ochrony danych: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, jak również polityka prywatności: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

7. Integracja z Mapami Google


7.1. Na naszej stronie korzystamy z Map Google. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i wygodnie korzystać z funkcji mapy.

7.2. Gdy odwiedzają Państwo niniejszą witrynę, Google otrzymuje informację, że uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto będą przekazywane dane, o których mowa w klauzuli 3 niniejszej deklaracji. Odbywa się to bez względu na to, czy Google udostępnia konto, do którego użytkownik jest zalogowany, czy nie ma konta użytkownika. Jeżeli zalogowali się Państwo za pośrednictwem Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie chcą być Państwo kojarzeni ze swoim profilem w Google, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania witryn „szytych na miarę”. Taka ocena jest wykonywana w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam opartych na analizie potrzeb i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec tworzenia tych profili użytkowników. W tym celu należy skontaktować się z Google.

7.3. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek, należy zapoznać się z polityką prywatności dostawcy. Zajda tam Państwo także więcej informacji o przysługujących Państwu prawach i możliwych opcjach ustawień pozwalających chronić Państwa prywatność: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Ponadto Google przetwarza dane osobowe w USA i podlega postanowieniom dokumentu EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framwork.

8. Integracja z filmami na YouTube

8.1. Dodaliśmy filmy z YouTube do naszej oferty online, które są przechowywane na http://www.youtube.com i są bezpośrednio dostępne z naszej strony internetowej. Wszystkie są osadzone we „wzmocnionym trybie prywatności”, co oznacza, że żadne dane o dotyczące Państwa jako użytkownika YouTube nie zostaną przesłane, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dane, o których mowa w ust. 2 są przesyłane wyłącznie, gdy filmy zostaną odtworzone. Nie mamy wpływu na powyższy transfer danych.

8.2. Gdy odwiedzają Państwo witrynę, YouTube otrzymuje informację, że uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto będą przekazywane dane, o których mowa w klauzuli 3 niniejszej deklaracji. Odbywa się to bez względu na to, czy YouTube udostępnia konto, do którego użytkownik jest zalogowany, czy nie ma konta użytkownika. Jeżeli zalogowali się Państwo za pośrednictwem Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie chcą być Państwo kojarzeni ze swoim profilem w YouTube, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania witryn „szytych na miarę”. Taka ocena jest wykonywana w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam opartych na analizie potrzeb i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec tworzenia tych profili użytkowników. W tym celu należy skontaktować się z YouTube.

8.3. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia Państwa danych i ich przetwarzania przez YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności. Zajda tam Państwo także więcej informacji o przysługujących Państwu prawach i możliwych opcjach ustawień pozwalających chronić Państwa prywatność: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Ponadto Google przetwarza dane osobowe w USA i podlega postanowieniom dokumentu EU-US Privacy Shield, https//www.privacyshield.gov/EU-US-Framwork.

9. Formularz kontaktowy i adres email

9.1. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. W przypadku skorzystania z tej opcji, wprowadzone dane zostaną przesłane i zapisane przez nas. Powyższe dane obejmują:

Pole wymagane:
- imię i nazwisko
- kraj
- adres email

Opcjonalne:
- rodzaju zapytania
- nazwa spółki
- numer telefonu

W momencie wysłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

- adres IP
- data i godzina przesłania zapytania

W celu przetwarzania danych, Państwa zgoda zostanie uzyskana w ramach procesu wysyłania i zostaną Państwo odesłani do deklaracji ochrony danych. Mogą Państwo również skontaktować się za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane za pomocą wiadomości e-mail zostaną zapisane. W związku z tym dane nie są dalej przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

9.2. Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku udzielenia zgody przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych przesłanych w ramach wiadomości elektronicznej jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Dodatkową podstawa prawną w przypadku, gdy celem wiadomości elektronicznej/kontaktu za pośrednictwem poczty jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

9.3. Dane osobowe z ekranu wejściowego są przez nas przetwarzane wyłącznie dla celów skontaktowania się z Państwem. W przypadku nawiązania kontaktu drogą elektroniczną również podawane są niezbędne uzasadnione interesy, dla których dane są przetwarzane. Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

9.4. Dane są usuwane, gdy tylko nie są już niezbędne dla osiągnięcia celu ich gromadzenia. Dotyczy to danych osobowych z formularza kontaktowego z ekranu wejściowego, oraz te, które zostały przesłane za pośrednictwem e-mail'a, jeżeli dana rozmowa z użytkownikiem zakończyła się. Rozmowę uznaje się za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dany temat został wyjaśniony w sposób konstruktywny.


9.5. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik skontaktuję się z nami za pośrednictwem e-mail'a, może zmodyfikować lub cofnąć w całości zgodę na przechowywanie jego danych osobowych ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość bez podania przyczyny. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Mogą Państwo wysłać do nas takie cofnięcie zgody pocztą, pocztą elektroniczną, faksem (dane adresowe podano w Klauzuli 1.2.) lub za pośrednictwem formularza użytego podczas wydawania deklaracji zgody. W takim przypadku dane osobowe przechowywane podczas nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.

10. Dane wrażliwe

Chcielibyśmy podkreślić, że w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, nasza spółka nie zamierza, szczególnie w zakresie procesu składania aplikacji, udostępniać szczególnie wrażliwych informacji, takich jak np. zdjęcia, informacje o statusie rodzinnym - z wyjątkiem potencjalnego statusu osoby o wysokim stopniu niepełnosprawności, jeżeli kandydat dobrowolnie zdecyduje się ujawnić taką informację.